Vilka är Källs Godsfrakter

Källs Godsfrakter i Norrköping AB är ett familjeföretag som grundades 1990. Trafiken har dominerats av styckegods/delparti till/från Stockholm, Örebro, Småland med utgång från Valdemarsvik och Norrköping/Linköping dagligen.

Hög leveranssäkerhet,
hög kvalité

Under åren har vi tillsammans med våra kunder gått in i långsiktiga turbils-system för att lösa de speciella fraktbehov inom ett eller flera företag med ett lyckat resultat som följd. Vi borgar för hög leveranssäkerhet och inte minst en hög kvalité.

Över 20 år i branschen

Vi jobbar med ADR farligt gods och värmekänsligt gods och har lång erfarenhet inom detta område med över 20 år i branschen.

Kunder